FREE ZONE Pardubice, a.s.

 

Základní údaje

Obchodní název společnosti: FREE ZONE Pardubice, a. s.
Identifikační číslo: 60112255
Daňové číslo: CZ60112225
Sídlo společnosti: U Panasonicu 397, 530 06 Pardubice, Staré Čívice
Datum vzniku společnosti: 8. duben 1991    (jako s.r.o.)
18.leden 1994    (a.s.)
Základní podnikatelská činnost: Provozování svobodného celního pásma bylo povoleno Ministerstvem zahraničního obchodu dne 20. 8. 1991 dle par. 18 a 19 Celního zákona č. 44/1974 Sb., ve znění zákona č. 117/1983 Sb. a zákona č.5/1991 Sb., par. 83-91 vyhlášky FMZO č. 43/1991 Sb.
Pronájem ploch a služby v oblasti údržby nemovitostí.

 

Výzva k předložení akcií společnosti za účelem jejich výměny

Představenstvo obchodní společnosti FREE ZONE Pardubice, a.s., se sídlem U Panasonicu 397, Staré Čívice, 530 06 Pardubice, IČO 60112255, zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 1037 vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen „společnost“),

vyzývá akcionáře společnosti

k předložení akcií společnosti za účelem jejich výměny za akcie s nižší jmenovitou hodnotou.

Akcie se předkládají k výměně ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce ode dne učinění této výzvy, tedy ode dne 10. února 2017, v sídle společnosti v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin. Posledním dnem lhůty pro předložení akcií je 10. březen 2017.

Tato výzva se činí návazně na zápis nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku podle rozhodnutí valné hromady ze dne 5.12.2016 o snížení základního kapitálu společnosti.

V Pardubicích 10. února 2017

Petr Drahoš

předseda představenstva

 

                                                            

 
 

© FREE ZONE Pardubice, a.s. 2011 | Provozováno na CMS E4E